Praktijk voor ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning

"Een gelukkig thuis is meer dan een dak boven je hoofd; het schept het fundament voor de rest van je leven."

Ouder van een kind worden behoort tot één van de grootste wonderen èn uitdagingen van het leven. Het ouderschap is een verbond dat een mensenleven lang in stand blijft. Iedere ouder, ieder ouderpaar, voedt op een geheel eigen wijze op. Iedere ouder, ieder ouderpaar ontmoet tijdens de opvoeding vragen. Vragen groot en vragen klein.

In verbondenheid opvoeden betekent dat zowel het kind als de opvoeder verbonden zijn. Verbonden met zichzelf èn verbonden met elkaar. Verbonden met de wereld om hen heen. De wereld die bestaat uit andere mensen, planten, dieren, de elementen en nog veel meer. In verbondenheid opvoeden betekent voor mij ook dat opvoeders niet alleen opvoeden. Het betekent dat zij met anderen verbonden zijn die mee willen werken aan de opvoeding van een kind. Deze anderen kunnen de eigen ouders zijn. Vrienden, familie, leerkrachten. In verbondenheid opvoeden betekent ook dat de niet zichtbare wereld mee kijkt.

Visie

Ouderschap

De relatie tussen ouder en kind is uniek, intens en met geen enkele andere relatievorm te vergelijken. Het ouderschap is als een reis waarbij in vele havens worden aangelegd. Iedere fase in het ouderschap vraagt nieuwe inzichten, antwoorden, vondsten en koersbepalingen.

Authenticiteit

Iedere leeftijdsfase vraagt iets anders van de ouders. Wat kinderen in ieder geval zoeken in hun ouders is echt zijn. Authentiek zijn. In gesprek onderzoeken wij samen hoe en waar jij authentiek bent en misschien meer wilt worden.

Gehechtheid

In de opvoeding van kinderen komen ouders hun eigen thematieken tegen. Thematieken die aangelegd zijn in de eigen kindertijd. De hechtingsstijl van ouders werkt direct door op het proces van hechten van hun eigen kind(eren). In het gesprek met jou als ouder kan de eigen gehechtheidstijl bekeken worden op patronen, werkpunten en valkuilen in relatie tot de opvoeding van jouw eigen kind. Je bewust worden van jouw hechtingsstijl maakt opvoeden ontspannener en verbindt ouder en kind in geborgenheid met elkaar.

Rollen

In de opvoeding is het belangrijk dat onderlinge rollen duidelijk zijn. Als mensen zijn wij gelijk aan elkaar. Een volwassene heeft meer levenservaring dan een kind. De opvoeder is voor het kind als een kapitein op het schip dat over de levenszeeën vaart. Iedere leeftijdsfase van het kind vraagt andere ‘stuurmanskunsten van de kapitein’. Iedere leeftijdsfase vraagt van de ouder een andere rol aan te nemen. De rol aannemen die past bij de leeftijd en ontwikkelfase van jouw kind, draagt bij aan in verbondenheid opvoeden. In gesprek onderzoeken wij samen jouw rol als ouder, opvoeder en partner.

Communicatie

Communicatie is een begrip dat wij vele malen per dag horen. Hoe wij als mensen helder, liefdevol, in verbondenheid met onszelf en de wereld communiceren is een kunst. In de opvoeding is een duidelijke communicatie essentieel. Niet alleen de communicatie met woorden maar ook met ons lichaam. Communicatie met kinderen vraagt in iedere leeftijdsfase iets anders van ouders. Dit ‘anders’ blijkt niet altijd eenvoudig te zijn. Ouders geven aan regelmatig in de valkuil te stappen te veel te bespreken met hun kind waardoor scenes ontstaan waar beiden pijn en verwarring aan beleven. In verbondenheid opvoeden betekent als ouder ‘de juiste toon bij de juiste leeftijd te vinden’. In verbondenheid opvoeden betekent in verbondenheid communiceren met elkaar. In gesprek met elkaar onderzoeken wij jouw communicatiestijl met jouw of jullie kind.