Aanpak

Hoe pakken we jouw vraag samen aan? Ik heb verschillende werkwijzen.

Gesprek

Wat is verkwikkender dan het licht? Het gesprek’, een citaat uit het sprookje van Goethe ‘ de groene slang en de witte lelie’. Na een goed gesprek voelt een mens zich verkwikt. Het gesprek is één van de werkvormen waarmee ik werk. Het gesprek waarin de vraag van de ouder als opvoeder centraal staat. Het gesprek waar door vragen, luisteren, samen werken antwoorden groeien.

Ouderschapscoaching

In deze gesprekken staat de ouder als opvoeder van een kind of kinderen centraal. Iedere ouder voedt op een eigen wijze op. De vraag van de ouder wordt belicht vanuit een pedagogisch en biografisch perspectief. De werkwijze is toekomst gericht.

Kindbespreking

Soms blijkt dat de vraag die ouders over hun kind hebben een vraag is die samen onderzocht kan worden door stukje bij beetje een beeld van het kind op te bouwen. Dit beeld opbouwen en daarbij een vraag stellen die de ouders bezig houdt, wordt ook wel een kindbespreking genoemd. Tijdens de kindbespreking vertellen de ouders een zo compleet mogelijk verhaal van hun kind; over de zwangerschap, geboorte, de eerste levensjaren, het leren lopen en spreken, de kinderziektes, het ritme van slapen en waken, over het spelen, over de fysieke verschijning van hun kind.

De kindbespreking wordt afgerond met een vraag. Een week lang lopen de ouders en ik rond met de vraag en wat er in de kindbespreking geklonken heeft. Voor het slapen gaan denken wij aan het kind en de vraag die de ouder heeft gesteld. Na een week komen de ouders weer op gesprek en vervolgen wij de kindbespreking. Vanuit de beelden die de ouder(s) en ik beleeft hebben, komen wij tot antwoorden voor het kind. Vaak is er in de tussenliggende week al ‘iets’ gebeurd. ‘Alsof’ de vraag al een stukje antwoord heeft gekregen.

Kunstzinnige verwerkingsvormen

Tijdens het samenwerken kan gebruik gemaakt worden van kunstzinnige verwerkingsvormen als tekenen, boetseren, biografisch schrijven of andere vormen.